Servicekonceptet

Introduktion

Denne sektion beskriver hvordan man i praksis implementerer Monsaltas servicekoncept i en installation af OneView. Næste side beskriver hvordan man starter med at få sit serviceoverblik og dernæst gradvist arbejder sig nedad i hierarkiet for til sidst at få en nogle data som hjælper med at få det samlede serviceoverblik.

Nedenstående figur viser tankerne Monsaltas tanker i designet af OneView.

Monsaltas Servicekoncept

Der tages udgangspunkt i at der er oprettet minimum et dashboard, og at man ved at ens service skal placeres på dette dashboard.

Navngivning i OneView

For at OneView kan afspejle jeres servicelandskab bedst muligt, er det muligt at oprette et eller flere dashboards, som viser den aktuelle status af en eller flere forskellige services eller applikationer. Det er altså muligt at vise status for et helt servicelandskab på et dashboard og en enkelt service på et andet dashboard. På den måde kan det store overblik til f.eks. HELPDESK være på et dashboard, og det fokuserede view til f.eks. DEVOPS gruppen, som måske også ønsker at holde øje med pre-prod miljøet på et andet dashboard.   

I det følgende introduceres de enkelte elementer der indgår i opbygningen af OneView:

  • Øverste niveau i OneView er en række Dashboards
  • Hvert Dashboard indeholder en række Kollektioner
  • Hver Kollektion indeholder en række Services
  • Hver Service indeholder en række Monitorer
  • Hver Monitor får data indsamlet af et Task
  • Hvert Task kan indeholde et antal Transaktioner som bruges til at vise status af Monitoren

Denne opbygning sikrer, at live status for alle applikationer kan vises i OneView ved hjælp af de data der enten allerede er til rådighed for OneView, eller som OneView kan skabe ved hjælp af tests.