Design dit dashboard

Redaktøren – Start fra toppen

Designet af skelettet på dashboardet skal udføres af en bruger med redaktørrolle (editor). Med skelettet menes kollektioner, services og navngivning af monitorer.

Adgangskontrol

Først skal man tage stilling til hvilke brugergrupper og personer der skal have rettigheder til dette dashboard – find dette via:

‘Manage Access’ via ‘Configuration’

Feltet ‘Data Limit’ er til brug, hvis en gruppe skal have begrænset adgang til et dashboard.

Vær opmærksom på at hver gang en indstilling ændres, bliver man bedt om at give en begrundelse til audit loggen.

Tilføj kollektion

En kollektion er en samling af services visuelt grupperet på dashboardet. En kollektion er det øverste niveau i listen af services.

I konfigurationsmode skal man klikke på ‘+ Collection’

Tilføj kollektion via Configuration

Navngiv kollektionen efter organisationens standard. Det vigtigste er at navnet siger noget om hvad kollektionen skal indeholde. Selve dialogboksen indeholder hints, og nærmere beskrivelser om hvad en kollektion indeholder – se følgende figur

Ny kollektion – dialogboks

Tilføj services og monitorer

Næste trin er at oprette services og monitorer. Dette gøres også i en dialogboks med op til 6 forskellige steps. Muligheden for at oprette en service kommer efter at der er oprettet en kollektion.

I konfigurationsmode skal man klikke på ’+ Service’

Tilføj service via ‘Configuration’

Det første der skal tages stilling til, er om der skal oprettes en ny service eller om servicen allerede eksisterer. Definitionen på en service i OneView er repræsentationen af en hvilken som helst service i virksomhedens organisation eller servicelandskabet. Servicen er det indhold som skal monitoreres.

I dette dokument fokuseres på en ny service. Når der klikkes på ’Define a New Service’, kommer man til en ny dialogboks. Vær opmærksom på at man øverst kan klikke på henholdsvis ’Name’, ’Information’, ’Attributes’, ’Monitors’, ’Actions’ og ’Sub Services’ for at udfylde information i disse kategorier.

Felter med rød farve skal udfyldes, da de er obligatoriske.

Ny service – dialogboks

Samtlige kategorier har en kort beskrivelse af tankerne bagved servicekonceptet og hvordan det lettest afspejles i OneView.

Når man kommer til at skulle definere monitorer (i kategorien ’Monitors’), skal man gøre sig nogle overvejelser. Monitorerne er der hvor målingerne kommer til at bo, når de på et tidspunkt skal laves. Det er vigtigt, at man i dette stadie som editor erklærer, hvad monitorerne skal indeholde og hvilket formål de har. Og det er vigtigt (hvis man på nuværende tidspunkt kan) at skrive så detaljeret som muligt, hvad monitoren er beregnet til.

Definition af nye monitorer

Når man har oprettet sine monitorer, bliver feltet gråt hvilket betyder at der ikke eksisterer målinger. Der kommer også en indikation om hvor mange informationer der mangler både ud for hver enkelt monitor samt overordnet.

Når alle relevante felter er udfyldt, kommer en live kollektion til at se ud som følger:

Live view af ny kollektion uden data

Når dashboardet er færdiggjort med detaljer om opsætningen, er det en ny rolle som skal tages i brug.

Målemesteren – Få dine detaljer ind på dashboardet

Når strukturen på overvågningen er sat op af redaktøren, skal teknikere involveres i opsætningen. I OneView kaldes det en målemester eller Measurer.

Ny måling

For at sætte målinger op skal man klikke sig ind på den monitor, man ønsker at arbejde med. Dette gøres fra ’Live Dashboard’ ved at klikke på servicen, man ved at monitoren er sat op på.

Service med monitorer men uden målinger

Herfra skal man klikke på monitoren og vælge fanebladet ’Measurements’ for at få adgang til selve målingerne. Her får man mulighed for at vælge mellem 4 muligheder:

  • Ny måling (New Task)
  • Kopiere en allerede eksisterende måling og navngive på ny (Copy Task)
  • Vælge en allerede eksisterende måling og tilknytte til denne monitor (Select Task)
  • Importere en måling fra en anden OneView installation (Import Task(s))
Tom monitor uden målinger

På denne side findes der også mulighed for at redigere i brugerrettigheder, test cases samt i test scripts – alle tekniske værktøjer som findes i OneView.

Her fokuseres på nye målinger, da størstedelen af arbejdet starter der. Ved at klikke på ’New Task’ fremkommer en liste over den type målinger OneView kan sættes op til at måle. Dette dokument tager udgangspunkt i opsætning af en simpel Web Request.

Oprettelse af ny task med OneView test typer

Ved at klikke på den type test man ønsker at oprette, kommer man ind i en dialogboks hvor basisinformation kan sættes op. Det er obligatorisk at give testen et navn alt andet kan udfyldes senere. Dog er det tilrådeligt at udfylde så meget information som overhovedet muligt før der fortsættes.

Dialogboks med standard informationsfelter

Tilknytning til monitoren

Ved accept bliver man ligeledes spurgt om man vil tilknytte sin test til en extender. Dette gøres i to trin – ved først at tilknytte (deploye) og dernæst aktivere. Man behøver ikke udføre dette – det kan gøres efterfølgende. Når tasken er oprettet og eventuelt tilknyttet en extender ses følgende billede i fanebladet ’Measurements’.

Ny test før igangsætning af måling

Herfra kan man tilrette sin test, og når testen har kørt og produceret transaktioner, vælges de transaktioner, som skal være med til at danne resultatet i monitoren. Man vælger transaktionerne ved at klikke på ’Select Transaction(s)’ nederst. Vær opmærksom på, at testen skal være kørt en gang for at transaktionerne fremkommer i den liste man kan vælge fra.

Udvælgelse af transaktioner

Når transaktionen eller transaktionerne er tilføjet, skal testen køre én gang mere for at status opdateres. Opdateringen sker live så man kan følge udviklingen af målingen på skærmen uden af gå væk fra skærmbilledet.

Monitor leverer data til servicen

Målemesteren skal på samme måde oprette alle sine tests i de korrekte monitorer og når data kommer ind i OneView ses det på følgende måde på live kollektionsniveauet.

Live view af service i drift

Operatøren – Brug informationen fra dashboardet

Operatøren er den som bruger OneView dashboardet til dagligt og det er derfor vigtigt at den rette information er til rådighed, for at han kan gøre sit arbejde korrekt. Derfor er det vigtigt at informationerne er så detaljerede som muligt til dette formål. Så udfyld felterne hvis muligt – det gør det nemmere for andre at fejlsøge på en eventuel fejlsituation.